Site Üyelik Girişi
Derneğin Amaçları

-Odyolog mesleğini özerk bir sağlık mesleği olarak ulusal ve uluslararası platformda temsil etmek,

-Mesleğin yasal düzenlemelerinin yapılmasında odyolog mesleğini temsil etmek ve katkıda bulunmak,

-Odyoloji lisans öğrencilerinin iletişim ve dayanışmalarını sağlamak,

-Odyoloji lisans öğrencilerinin üniversitelerinde yaşadıkları sorunlarda destek sağlamak,

-Öğrencilere eğitimleri boyunca burs ve benzeri imkânlar hazırlamak, birbirleriyle tanışma ve kaynaşmaları için sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek,

-Odyoloji lisans öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki eğitimlerine yönelik kurs, seminer, çalıştay, kongre vb. düzenlemek,

-Faaliyetleri konu alan yayınlar çıkarmak, benzer amaçlı Sivil Toplum Kuruluşları ile karşılıklı yardımlaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için gelir getirici faaliyetler yapmak ve benzeri.

  
2296 kez okundu