Site Üyelik Girişi
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Kliniğinde yaşanan olaylar hakkında Derneğimizin açıklaması

KAMUOYUNA DUYURU;

Odyologlar Derneği Başkanı olarak son günlerde Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümünde meydana gelen olayları hayretle izlemekteyim. Hacettepe Üniversitesi KBB ABD tarafından ve elbette ki üst idari mekanizmalarında desteğini sağlayarak, Odyoloji Bölümü hocaları klinikten uzaklaştırılmış hastaya yönelik Odyolojik hizmet vermeleri engellenmiş ve sadece bir ‘’öğretim üyesi’’ olarak fakülte ve meslek yüksekokulu bünyesinde ders vermeleri dayatılmıştır.

Şunu herkes iyi bilmelidir ki, Odyoloji KBB’nin arka bahçesi değildir, Odyolog da KBB hekiminin yanında ki teknikeri değildir. Odyoloji, tıpkı Otoloji gibi bir bilim dalıdır ve bu bilimi temsil eden meslek elemanı Odyolog’tur. Odyolog, işitme ve denge bozukluklarının tanılanmasına yönelik değerlendirmeleri kendi inisiyatifinde yapan, odyolojik tanıyı koyan ve odyolojik rehabilitasyonu gerçekleştiren sağlık meslek elemanıdır. Odyoloji bilimi, doğası gereği başka bilim dalları ile etkileşim halindedir. Ancak bu özelliği KBB hekimlerinin, odyometri teknikerlerinin ya da akla başka kim gelirse rahatça gelip Odyoloji ve Odyolog ile ilgili olarak ahkâm kesebileceği anlamına asla gelmez. Odyoloji, Odyolog’ların mutlak söz sahibi olduğu alandır. Bizler, Otoloji’nin bilimsel ve mesleki alanlarında ahkâm kesmiyoruz, KBB hekimlerinin mesleki durumları ile üzerimize vazife olmadığı için ilgilenmiyoruz. Kendileri zaten bunları en iyi şekilde yapabilirler, bize laf düşmez diye düşünüyoruz. Bununla birlikte, başkalarının da Odyoloji bilimine ve Odyolog’un mesleki statüsüne müdahale etmesine asla izin vermeyiz.

Hasta menfaati için omuz omuza çalışması gereken KBB hekimi ve Odyolog’un bu ve benzeri hareketler neticesinde çatışma ortamına çekilmesi elbette Odyoloji’ye zarar verecektir ama zarar gören yalnızca Odyoloji de olmayacaktır. Ülkemizde fizik tedavi hekimi-fizyoterapist, psikiyatrist-psikolog, iç hastalıkları uzmanı-diyetisyen, hekim-hemşire arasında yaşanan mesleki çatışmalara yakın zamanda KBB hekimi-Odyolog ikilisinin de ekleneceğine hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Ancak iyi bilinmelidir ki bu çatışmaların büyük oranda nedeni, hekimlerin -en azından bu çatışmaları çıkaran hekimlerin- sahip oldukları mesleki taassup ile diğer sağlık mesleklerini küçük görmeleri onlara saygı duymamalarıdır. Odyolog’ların değeri, hekimlerin ona saygı duyup duymadıkları ile ölçülemez. Odyoloji bilimi ve Odyolog mesleği her meslek gibi saygı duyulmaya layıktır. Gene iyi bilinmelidir ki bizlere saygı duymayanlara biz de saygı duyacak değiliz.

Hacettepe Üniversitesinde meydana gelen bu olayları bireysel anlaşmazlık ya da kurum içi bir kargaşa durumu olarak asla görmemekte, yapılan bu hareketi Odyoloji bilimine ve Odyolog mesleğine yapılmış bir saldırı olarak kabul etmekteyiz. Bu olaya tepki olarak, kendilerinin ve Odyolog’un ne demek olduğunu iyi anlamış ve bir arada çalışmanın bir güç olduğu gerçeğini fark etmiş olan KBB hekimlerini, Odyoloji hocalarını, Odyologları, Odyoloji bölümlerinde lisans eğitimi alan tüm öğrenci arkadaşlarımı, işitme engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarını ve başka mesleklerde sağlık lisansiyeri olan tüm sağlık çalışanlarını yapılan bu davranışı kınamaya çağıyorum. Odyologlar derneği olarak ve şahsım adına Odyoloji bilimine ve Odyolog’luk mesleğine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü’nün vereceği her türlü mücadeleye kayıtsız, şartsız ve koşulsuz bir şekilde destek vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Odyoloji biliminin ve Odyolog mesleğinin, her türlü engellemelere rağmen, gelişmesi için savaş vermeye gurur duyarak devam edeceğimizi kamuoyuna bildirmek isterim.  

                                                                                                                                              Burak ÖZTÜRK

Odyologlar Derneği Başkanı   

  
12195 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın