Site Üyelik Girişi

Meslek Tanımı


Meslek tanımımızın en kısa sürede aşağıda belirten şekilde değiştirilmesi için derneğimizin çalışmaları devam ediyor.

Odyolog: Odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı bireylerde işitme ve denge kontrolleri ile işitme bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabibin teşhis veya tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak işitme, denge bozukluklarını tespit eden, rehabilite eden ve bu amaçlarla kullanılan cihazları belirleyen sağlık meslek mensubudur.

Meslek tanımının mevcut halinde  belirtilen "veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan" ibaresi Kpss yerleştirmelerinde , mesleki ünvan hakkında ve daha birçok alanda odyologların hakları açısından sorun oluşturuyordu.

14.10.2014 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında "Odyolog" unvanının "Odyoloji lisans" mezunlarına verilmesine karar verildi. Bu karar KPSS atamaları ve meslek haklarımız ile ilgili sorunları büyük oranda çözdü. Odyolog unvanını sadece lisans mezunları kullanabileceği için Odyolog kadrolarına da sadece lisans mezunları atanabilecek.

Bu karar meslek yasamızın yukarıda belirtilen şekilde düzeltilmesinin yolunu da açtı. Konuyla ilgili derneğimizin çalışmaları devam etmektedir.


T.C. DANIŞTAY Beşinci Daire Karar No : 2011/8134

Özeti : Ülkemizde bir mesleği ve bu mesleğin unvanını alabilmenin, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkün olduğu; diğer bir deyişle, bir mesleği veya meslek unvanını ancak lisans öğretiminin sağladığı; buna karşılık master (yüksek lisans) öğreniminin belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturduğu; ancak, kişilere bu eğitime göre bir mesleği veya meslek unvanını sağlamadığı hakkında.
.
.
.
Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ülkemizde bir meslek ve bu mesleğin unvanını alabilmenin, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkün olacağında kuşkuya yer bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, bir meslek veya meslek unvanını ancak lisans öğretimi sağlayabilmektedir.
Buna karşılık master (yüksek lisans) öğrenimi, söz konusu bent hükmünde de belirtildiği gibi, belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturmakta; ancak, kişilere bu eğitime göre bir meslek veya mesleki unvan sağlamamaktadır.
.
.
.
Danıştay Karar metni için tıklayınız   
   Odyolog unvanı ve kadrosu hk. YÖK kararı:


   a) Odyoloji lisans bölümlerinden mezun olanlara "Odyolog" unvanı verilmesine,

   karar verilmiştir. (Karar Tarihi :14.10.2014)


YÖK kararı - 14.10.2014